مناظره دکتر کیا دلیری و دکتر زاهدی در شبکه اجتماعی

در هفته گذشته پیشنهاد دادم که موضوع مدیریت جنگل های شمال کشور را از ابعاد مختلفش، یعنی بخش های حقوقی و  فنی مورد گفتگو قرار بگیرد. و در هر دو بخش به نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های ان با تجزیه وتحلیل SWOT که بسیار ساده و قابل فهم است مورد سنجش قرار بگیرد. اما متاسفانه دوستان با سلایق گوناگون اجازه ورود به بحث را ندادند.

(هم چنین)، در نظر داشتیم از افراد عضو در این مجموعه با هماهنگی قبلی و با طرح سوال پرسشنامه ای، این موضوع را دنبال کنیم. درهر صورت ورود به باب اینچنین مسایلی، نیازمند روش شناسی خاص خودش است. بعلت تفرق نظر نمی توان بصورت موضوعی نتیجه گیری نمود.

برای همین موضوع بود که پیشنهاد دادم که دو بخش فنی و حقوقی با روش swot مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد

البته امیدوارم که سازمان این تمایل را نشان دهد تا از نتایج این نشست برای تصمیم گیری سریع تر اقبال کند. چون واقعا جای تاسف دارد که قریب به دوسال از طرح یک مصوبه با اینهمه نشست، همایش و جلسات داخلی بین سازمانی و.... هنوز در بین الفاظ و مواد و تبصره ها در گیر هستند.

*****

بهتر است بیانیه 65 نفر اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران را، که در فایل پیوستی آمده مطالعه بفرمایید. (در واقع) ما هیچ چاره ای نداریم که بطرف تدوین طرح جنگلداری اکولوژیک برویم البته با رویکرد نظارتی و حفاظتی. پیشنهاد من این است که بیانه استادان دانشکده را مطالعه بفرمایید و اگر بر آن نقدی دارید، خوشحال خواهیم شد و استفاده می کنیم.

*****

من امروز برخلاف بحث های گذشته باب جدیدی را درخصوص یکی از مهم ترین موضوعات چالشی در بخش جنگل را مطرح می کنم و ان " واژگان توسعه پایدار و مدیریت جنگل" با طرح دو سوال:

الف، چگونه می توان یک زندگی مناسب و امن را برای تمام افراد فراهم کرد (سوال توسعه)؟

ب، چگونه می توان با تدوین قوانین و مقررات، حد و مرز برای محیط بیوفیزیکی زندگی تعیین کرد (سوال پایداری) ؟

این دو سوال از موضوعات بسیار مهم در بحث ورود به مدیریت پایدار امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مطرح است، با برآورد مدل رشد جمعیت توسط سازمان ملل، جمعیت جهان در هر 50 سال دو برابر می شود اما کره زمین که مواد و انرژی مورد نیاز بشر را فراهم می آورد هرگز رشد نمی کند این یعنی که منابع زمینی در حال حاضر، نسبت به منابع نسل گذشته به نصف تقلیل یافته است. و این تغییرات پی در پی در سیستم های بشری موجب ایجاد تنش های جدی می شود.

البته برای کنترل و ردیابی در مسیر توسعه پایدار خصوصا در بخش مدیریت پایدار جنگل ها براساس ماده 2 مصوبه سال 92 هیات وزیران اشاره شده است که بهره برداری از جنگل های کشور در چارچوب ارایه طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار انجام می شود، و طرح این دو سوال بالا دقیقا در این راستاست.

با طرح دو سوال فوق در عصر امروز منتظر استفاده از نظرات دوستان گرامی هستم. روز بخیر

2- آغاز مناظره

کیادلیری

جناب دکتر زاهدی استاد بزرگوار

دوستان موافق طرح تنفس صرفا افراد دلسوز و یا ... نیستند بلکه همگی متخصص جنگل وافرادی هستند که حتی در عرصه جنگل حضور داشته و واقعیت ها را لمس کرده اند و برای تک تک سوالات پاسخ داشته و وظیفه خود می دانند که به رسالت خود عمل کنند.

دکتر زاهدی

با سلام خدمت دکتر کیا دلیری

بحث من از دلسوزان به منابع طبیعی به غیر متخصص بودن آن نیست، در عرایض بیان شد:

 هر کسی از ظن خود شد یار من /  وز درون من نجست اسرار من

بیان شد مدیریت در عرصه های طبیعی براساس سه عامل بوم شناختی، اجتماعی و اقتصادی است، قطعا هر کس نمی تواند بگوید که من اشراف کامل به هر سه حوزه دارم.

واژه تنفس و امثال اینها از نظر علمی به معنایی که دوستان تعبیر می کنند یعنی توقف بهره برداری به لفظ عام آن درست نمی باشد. در هر صورت جنگل یک enterprise است و مفهوم ان یک منبع اقتصادی است، منتهی اینکه چگونه قابلیت های آن تقویم شود و در حساب های اقتصادی کشور وارد شود، جوابش تنفس جنگل نیست.

کیادلیری

آیا مدیریت جنگل ها(ی ایران) بر اساس سه اصل یاد شده بوده است چه میزان با مواردی که فرموده اید فاصله داشته است؟

دکتر زاهدی

اگر بخواهیم تحلیلی از گذشته داشته باشیم و آثار تخریب را فقط با بهره برداری از تولیدات چوبی در قالب طرح جنگلداری متوجه آن شود شاید بی انصافی باشد.

کیادلیری

آیا صرفا برآورد وضعیت بر اساس یک پارامتر چوب، مفهوم بوم شناختی از نظر شماست؟ آیا تا کنون اینگونه نبوده است؟

بهره برداری چوب یک عامل از تخریب بوده و همه به این مسئله واقفند. اما بدین معنا نیست که به دلیل اینکه عوامل دیگر تخریب نیز هست یک عامل دیگر تخریب قابل توجیه و موجه باشد.

دکتر زاهدی

اشکال در اینجاست که اکولوژیست واقعی که منابع فیزیکی و بیوفیزیکی بوم سازگان های جنگلی را بشناسد بسیار و بسیار کم داریم. (در واقع، در عوامل تخریب)، هر عامل را باید به اندازه اثراتش وزن داد.

کیادلیری

کاملا موافقم . البته اول باید مسئله را پذیرفت، پس از آن به میزان اثر آن پرداخت.

دکتر زاهدی

اینکه بتوانیم دور یک میز استادان فن این سه زمینه با مسیر تعامل در کنار یکدیگر قرار دهیم شاید ان روز بتوانیم مشکلاتمان را تا حد زیادی حل و فصل نماییم.

موضوع تخریب عرصه های جنگلی با همه ابعاد ان باید دیده شود، مهم ترین ان خاک جنگل است که باید بتواند پاسخ پایداری عناصر رویشی را بدهد.

کیادلیری

به شرطی که هر کسی را که از مشکلات واقعی صحبت می کند، انگ احساسی بودن نزنیم و یا به محیط زیستی بودن محکوم نکنیم هر چند که اگر جنگلبانی، محیط زیستی نباشد جای تاسف است نه بالعکس.

دکتر زاهدی

هنوز به غیر از جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود، مکانی را سراغ ندارم که مطالعات حاصلخیزی و توان خاک در ان تحقیق شده باشد، در هر صورت برای سایر مناطق نیاز به نشانگر و سنجه داریم.

کیادلیری

همه نظرات باید ابتداکاملا فنی باشد و در محیط تخصصی بحث شود با توجه به مسایل اقتصادی و اجتماعی

دکتر زاهدی

دقیقا درست است. در طی قریب به دوسال گذشته با توجه باینکه سعی کردم مشارکت داشته باشم همه از دردها و نابسامانی ها و اینکه چنان شد و.... حاصلی نداشت.

کیادلیری

جناب دکتر به نکته خوبی اشاره فرمودید.

در حال حاضر دانشگاه هایی که جنگل های آموزشی داشته اند باید پاسخگوی این سوال باشند که اگر چوب نباشد چگونه باید جنگل ها را مدیریت کرد. با توجه به تجربه رسالت این دانشگاه ها در این جنگل های آموزشی پس از 30 الی 40 سال ...

دکتر زاهدی

هنر این است که راه حل کاربردی و اجرایی با حمایت بخش های مختلف ارایه شود.

کیادلیری

برای اینکه هنوز برخی دوستان از شرایط خوب و مناسب سخن می گویند!!!

دکتر زاهدی

با نظرات استادان بنام که طی چند سال از کشورهای مختلف دنیا از جنگل خیرود بازدید داشته اند به اذعان شان که طی گزارشی چاپ شده است این مدیریت را تایید کردند.

3- رسالت دانشکده ها

کیادلیری

دانشگاه ها چه راه حلی ارایه می کنند؟ خواهش دارم به این سوال پاسخ دهید همه می دانیم هدف از واگذاری جنگلها  به دانشگاهها صرفا بهره برداری نبوده و ارائه الگوهای مناسب مدیریتی بوده است! حال در بیانیه ای که داده اید باید پاسخگوی این سوال باشید: دانشگاه تحت مدیریت جنابعالی برای بخش های دیگر که چوب ندارد یا بیلان منفی دارند چه راه حلی ارایه می نماید پس از این مدت؟

دکتر زاهدی

مصداق آن این است که چند سالی است دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرایبورگ و گوتینگن، تز شان را با حضور یک ماه در جنگل خیرود مطالعه می کنند

کیادلیری

جناب دکتر زاهدی خواهش می کنم (به سوال مطرح شده) پاسخ دهید

جای تاسف است که بیانیه ای را خواندم از طرف ارگانی که هنوز پس از این مدت منتظر زمان برای پیدا کردن راه حل می باشد و باز فرصت می خواهد تا دوباره در این خصوص فکر شود

دکتر زاهدی

جنگل آموزشی و پژوهشی است، در این نوع جنگل همه نوع مدیریت باید در ان تست شود چون یک عرصه پایلوت است، خودم رساله دکتری ام را در یکی از همین نوع جنگل ها در کشور بلژیک مطالعه کردم.

کیادلیری

حال همان مدیریت بدون چوب را برای آگاهی بفرمایید؟

بسیار عالیست و ما امیدوار به نتایج مدیریت های دیگر که ارایه خواهید نمود هستیم.سوال: جنگل خیرود را، اگر تولید چوب نداشته باشد چگونه مدیریت می نمایید ؟

دکتر زاهدی

مشکل ما درکشور این است که مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی بجای هم حرف می زنند و تصمیم می گیرند، این بیانه با مقایسه کشورمان با کشورهایی است که صاحب این علم هستند و شما می دانید که ما مصرف کننده و وارد کننده ان بودیم

کیادلیری

شما باید در جنگل های آموزشی و تحقیقاتی تولید کننده علم می بودید نه مصرف کننده آن.

دکتر زاهدی

توجه داشته باشید که جنگل با همه مواهب اش دیده می شود، همانند چوب،

حیات وحش آن هم باید توسعه و تکثیر یافته تا برای بهره برداری -با مجوز شکار- مدیریت شود، این الگوی بسیاری از کشورهای اروپایی است که بنده از نزدیک بازدید داشتم.

کیادلیری

در جنگلهای ایران چه الگوی عملی ارائه می نمایید؟

جسارت بنده را خواهید بخشید با بزرگواریتان

کیادلیری

جناب دکتر زاهدی الگوی عملی مد نظر است چشم همه دانشکده های منابع طبیعی، دانشگاه تهران است در درجه اول.

منتظر ارایه راه حل هستیم.

دکتر زاهدی

بارها طی 15 سال گذشته از سازمان جنگل ها خواسته شد که اجازه دهید ما بر اساس سایر قابلیت ها، جنگل را مدیریت کنیم، همیشه مواجه بودیم که شما هم مانند سایر مجری ها باید عمل کنید و ما را به دید یک پیمانکار چوب می دیدند.

حتی اگر ابتکاری و یا تغییری می خواستیم در طرح رایج جنگلداری ایجاد کنیم با ده ها مشکل مواجه بودیم.

کیادلیری

پس قبول دارید که نگاه، فقط پیمانکاری چوب بود. همین پاسخ کافیست.

دکتر زاهدی

نمی خواهم در این خصوص با بیان مشکلات صحبت کنم، ما در قالب کار جاری تحقیقات ارزنده در جنگل خیرود انجام دادیم و همه کاربردی و اجرایی بودند و فقط مورد استفاده در خارج از ایران قرار گرفت، با چاپ مقالات ای اس ای و جی سی ار

این که من باید تجربیاتم را در یک پروژه بین المللی در کشورهای خارج از ایران برای ان ها عرضه کنم جای تاسف است. مثال ان در یک پروژه ترسیب کربن با مالزی ها همکاری داشتم.

به صراحت می گویم اگر این ظرفیتی که در بخش منابع طبیعی وجود دارد بکار گرفته شود، بسیاری از مشکلاتمان حل و فصل خواهد شد.

کیادلیری

سازمان جنگلها باید پاسخگو باشد در این زمینه

******

دکتر زاهدی

اگر توجه داشته باشید عرصه های جنگلی کشور قابلیت ترسیب کربن قابل توجهی دارد.

رجوع بفرمایید به تحقیقاتم در کتاب ترسیب کربن در بوم سازگان های زمینی، اینکه ما به پروتکل کیوتو متعهد هستیم و این پروتکل تا سال 2020 تمدید شده است.

سازمان محیط زیست بسیار ضعیف عمل کرده و در این خصوص باید به مجلس لایحه ببرد و صنایع را وادار کند در تجارت کربن ورود کنند زیرا الزام دارند.

کیادلیری

(در مورد بیانیه): البته بنده قصد بحث (در این زمینه را) ندارم اما بیانیه را خواندم و سوالات بیشماری برایم پیش آمد. (جالب این که) افرادی که باید پاسخگو باشند در مقام پرسشگر قرار گرفته اند!

دکتر زاهدی

(در مورد بیانیه): خودم در خدمت شما برای بند بند آن هستم. اما اجازه بدهید بحث را دنبال کنیم و بعد در ارتباط با بیانیه پاسخ خواهم داد

جناب دکتر کیا دلیری حضور دارید یا نه؟

کیادلیری

چرا استفاده می کنم

دکتر زاهدی

12 سال پیش طرح سنجش شاخص ها و معیارها را در دو جنگل خیرود و گلبند اولین بار در کشور اجرا کردم و این دو جنگل را از نظر پایداری ارزیابی نمودم، دریغ از اینکه یک بار این سازمان از من دعوت کند خوب حالا پیشنهادتان برای سایر جنگل ها چیست؟

من نتایج کارهای تحقیقاتی ام را با شرکت در کنگره های بین المللی و یا چاپ مقالات در مجلات خارجی ارایه می دهم، چرا که سازمان محیط زیست و چه سازمان جنگل ها اعتقاد جدی به تحقیقات دانشگاهی ندارند.

دکتر زاهدی

من همیشه به جناب دکتر مهاجر گفتم اگر نشانه گذاری را یک علم بدانیم و به شکل یک معادله نسبتا ریاضی دیده شود، دقیقا عملکرد حتی یک گروه صد نفره جنگل شناس در نشانه گذاری یک درخت، باید یک انتخاب باشد نه صد انتخاب!

کیادلیری

البته دوستان از بخش اجرا باید به گله های شما پاسخ دهند

دکتر زاهدی

خودم در بازدید های علمی اروپا با گروه های نشانه گذاری همراه بودم، در یک گروه چند نفری، شامل بیومتریست جنگل، جنگل شناس، اکولوژیست و خاکشناس جنگل و... همه در انتخاب یک درخت برای نشانه گذاری تصمیم می گیرند وتنها یک انتخاب است.

(البته اگر نشانه گذار) دکتر مهاجر باشد بلحاظ تجربه زیاد توام با حداقل خطا است که ایشان در جنگل خیرود عمل کردند، اما همیشه ایشان نیستند

کیادلیری

من از فرمایشات شما این نتیجه را می گیرم که در ایران اینگونه نبوده و کار به درستی انجام نشده و مطمئنا نتایج ان هم نباید درست باشد . اگر برداشتم صحیح هست تصدیق بفرمایید.

دکتر زاهدی

البته صفر و یک نیست،

کیادلیری

بنابراین حداقل مدیریت حاضر را تایید نمی کنید

دکتر زاهدی

اگر قبول داشته باشیم که طی چند سال عملکردمان بدون نقص بوده بسیار خوشبینانه است، اما کارهای خوب هم داشتیم حداقل اینکه در مناطق خارج از طرح جنگلداری وضع اسف باری می بینیم

کیادلیری

جناب دکتر زاهدی اجازه دهیم دوستان دیگر از بخش اجرا، تحقیقات و.... نظرات خود را مطرح نمایند تا بشود در نهایت به نتیجه رسید

کیادلیری

این موضوع را باید تاکید کرد که در گذشته بسیار زحمت کشیده شد و بر کسی پوشیده نیست و اگر نقدی هست به اقتضای زمان و اگاهی امروز هست و مطمئنا در اینده می تواند بر صحبت های امروز نقد های جدی وارد شود واین دلیل بر عدم کار اشتباه در گذشته دال بر کم سوادی یا عدم تعهد گذشتگان نیست

دکتر زاهدی

اگر اجازه بدهید چند دقیقه استراحت داشته باشیم و بعد به شما الگوی طرح جنگداری اکولوژیک که هم اکنون در چندین کشور اروپایی طی 30 سال گذشته اجرا می شود ارایه خواهم داد. در خصوص طرح جنگلداری کلاسیک هم توضیح خواهم داد.

کیادلیری

جناب دکتر زاهدی از صبر و حوصله شما سپاسگزارم

*****

4- جنگلداری اکولوژیک

دکتر زاهدی

وقتی می گوییم جنگلداری اکولوژیک، چوب یکی از صدها ارزش های اقتصادی آن است.

بنده اعتقاد دارم تا کنون خیلی سطحی نگری در بهره برداری در جنگل شده است، آن هم فقط چوب وچوب و.....

در مورد تجارت کربن همین قدر بگویم بسیاری از کشورهای دنیا حاضرند مدیریت جنگل های خزری را به عهده گیرند و از جنگل، هم بهره برداری چوبی داشته باشد و هم سایر مواهب ان

به تعبیر انگلیسی ها فقط logging نباشد بلکه utilization مطرح باشد.

شما بهتر می دانید که جنگل های شمال شرایط هتروژنیتی خیلی پیچیده ای دارد، و مکان به مکان اش با قابلیت متفاوت است و پیچیدن یک نسخه ، نمی تواند عقلانی باشد،

بنده اعتقاد دارم نگاه جنگلداری اکولوژیک که اهداف چند منظوره را دنبال می کند باید دستور کار سازمان قرار گیرد و طرح قدیم باید پوست اندازی کند.

به اعتقاد من کسانی که با طبیعت سروکار دارند باید نگاه شان طیفی باشد و مبتنی بر منطق فازی باشد.

جناب دکتر کیا دلیری من اماده ام که به موضوع بپپردازیم، ابتدا موضوع جنگلداری کلاسیک و بعد به جنگلداری اکولوژیک

دکتر زاهدی

اساس طرح جنگداری موجود همان طرح جنگلداری کلاسیک است که سوغات وارداتی غرب است

طی دو جنگ جهانی اول و دوم در اروپا سطح بسیاری از جنگل ها ازبین رفته بود، و درختان برای مصارف نظامی به گزینی می شدند... و پس از مدت کوتاه اروپا مواجه با جنگل های همسال شد

در حال حاضر موضوع اساس طرح جنگلداری و جایگزین ان مطرح است.

کیادلیری

این موضوع بسیار کلیدی و حساس است و حضور و نظرات دوستان بسیار مهم است.

دکتر زاهدی

این قضیه را بپذیریم که طرح جنگلداری نسخه وارداتی ان که توسط مستشاران فنی سازمان ملل برای ایران در 60 سال گذشته اورده شد اساسا اشتباه بود، البته با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی ان دوره شاید توجیحاتی داشته باشد.

اما امروزه با دانش ما و پیشرفت علوم بیولوژیک کاربردی می توانیم اشکالات مهم ان را برشمریم

کیادلیری

البته تا اینجا همه متخصصین، هم نظر و هم عقیده اند که باید مدیریت کرد و برای مدیریت نیازمند طرح می باشیم. بنابراین دیگر کسی را محکوم ننماییم که با طرح مخالف است ویا با مدیریت مخالف می باشد. محل اختلاف نحوه نگاه به جنگل ها و مدیریت آنهاست.

دکتر زاهدی

همانطور که عرض شد بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم جنگل های اروپا از ناهمسالی آمیخته به طرف همسالی خالص گرایید.

در ادامه راه، تنها شیوه تدریجی پناهی نسخه مدیریت طرح جنگلداری در اروپا بود اما اختلاطی با سایر روش های دیگر خصوصا در کشورهایی با جنگل های کوهستانی عمل می شد

در اغلب مناطق این نسخه مدیریتی در عرصه های تقریبا همگن عملیاتی بود.

این نکته مهم است، یعنی همگن بودن شرط روش هایی براساس تدریجی پناهی بود

(اما)، اشکال از همین جا شروع شد

چون براساس این روش ملاک موجودی جنگل است نه رویش ان

بلحاظ همگنی رویشگاه و توده بمانند یک باغ درنظر گرفته می شود

این اشکال در کشورمان با شرایط بسیار ناهمگن جنگل های خزری می باید تصحیح می شد. چون مبنا باید براساس رویش در نظر گرفته می شد

دوستان به این نکته توجه داشته باشند، اساس در بخش زیست سنجی اشتباه محاسباتی فاحشی را ببار می اورد

البته در آن زمان امکانات و اهمیت جنگل ها انچنان در کشور مشهود نبود و طی زمان 20 تا 30 سال خودش را نشان نمیدهد، اما 60 سال زمان کمی نیست و مضافا اینکه در حتی جنگل های تحت پوشش طرح برداشت های غیرقانونی داشتیم

با یک مثال مقایسه ای شاید بحث روشن تر شود.

به طور مثال در تیپولوژی جنگل درختان با فراوانی شان و خیلی پیشرفته تر بگویم فراوانی در کلاسه قطری طبقه بندی و تیپ بندی می شوند این یعنی همان مصداق موجودی جنگل است در طرح جنگلداری

اما در مطالعات جامعه شناسی قابلیت ها و پتانسیل ها دیده می شود و اساسا جنگلداری اکولوژیک بر مبنای توان و یا همان رویش جنگل است که متاسفانه در کشورمان طی 60 سال از اجرای طرح جنگلداری نادیده گرفته شد.

تیپولوژی جنگل وضعیت موجود را نشان می دهد اما جامعه شناسی جنگل پتانسیل و قابلیت ها را نشان می دهد.

یک نکته فنی دیگر روش سنجش و اندازه گیری موجودی جنگل است.

چرا که در جنگلداری اکولوژیک تمام اجزای زیست بوم جنگل از انسان جنگل نشین تا کوچکترین ان مداخله دارند.

کیادلیری

جناب دکتر زاهدی! بااین نظرات چگونه بیانیه شما نتایج عکس را القا می کند؟

دکتر زاهدی

در روش نمونه برداری طرح حاضر جنگلداری، موجودی جنگل برای تدوین جدول برداشت بلحاظ هزینه آماربرداری بسیار سطحی است، مضافا اینکه از نظر ریاضی و آمار برای عملکرد 10 ساله طرح جنگلداری، نمونه برداری دیگری از مکان دیگر با قطعه نمونه دیگر در محاسبات موجودی اورده می شود.

کیادلیری

جناب دکتر زاهدی شما موافقانتان را گیج کردید ما رو هم سر در گم! شما با این اوصاف و دیدگاه ها چگونه مخالف مدیریت جدید نیستید؟!

دکتر زاهدی

عجله نکنید

بحث مخالف و موافق نیست

چون ما برای اثبات و یا رد یک موضوعی با احتیاط عمل کنیم

دکتر زاهدی

البته این روش در طرح جنگلداری در جنگل های انجا به لحاظ همگنی هیچ ایرادی ندارد اما نه در شرایط ناهمگن توده های جنگلی ما

از نظر فنی در ان دوره که طرح جنگلداری تهیه می شد بدلیل هزیه زیاد آماربرداری و استفاده از پلات های ثابت به دلیل مشکلات (مربوط به) یافتن ان در جنگل، شاید غیر ممکن بود

توجیح (توجیه؟) دوستان فنی در بخش جنگلداری این است که بخاطر مشکلات اجرایی نمی توانستیم از روش محاسبه رویش استفاده کنیم و این موضوع را قبول دارند که اشکال دارد

بخاطر دارم که در دوره تز فوق لیسانس که اولین بار در کشور محاسبه رویش جنگل را با استفاده از روش CIF سویسی را انجام دادم چقدر سخت و مشکل بود با امکاناتات 25 سال پیش

همکاران بیومتریست ما، جناب دکتر زبیری و دکتر نمیرانیان هم به این مشکل واقفند.

کیادلیری

جناب دکتر میر صادقی سلام

سازمان جنگل ها باید از نسخه هایی بخش های تحقیقاتی و آموزشی کشور پس از 40 سال کار های تحقیقاتی که در جنگلهای آموزشی خود بدست اورده اند در این دوره سخت بتواند استفاده نماید نه اینکه همه کسانیکه باید پاسخگو باشند پرسشگر شوند و به مطالبه کنندگان امروز نسبت های دیگر دهند.


دکتر زاهدی

امروزه با امکانات جدید جی پی اس و روش های اماری و مدل های جدید در بسیاری از نقاط دنیا سنجش رویش جنگل بسیار اسان شد.

بارها با استادان داخل و خارج از کشور در مشاهدات میدانی صحبت کردم باتفاق(متفقا)، همه این نظر را دارند که در شیوه های همگام با طبیعت ملاک سنجش رویش جنگل است نه موجودی، چرا که موجودی که اساس ان بر مبنای میانگین ثابت باشد نه متحرک وزن دار، جنگل شناس را به اشتباه می اندازد.

و نمی توان کتمان کرد که انتخاب و گزینش درختان عاری از اشتباه نباشد

کیادلیری

امروز باید پاسخ داد که برای مناطق بدون طرح چگونه با دیدگاه گذشته و برداشت چوب می توان طرح داشت و مجری را راضی به پذیرش کرد؟

آیا با گره زدن طرح های جنگلداری می توان امید به تهیه طرح در مناطق بدون طرح یا زاگرس داشت؟

حال آیا موافقان بهره برداری چوب مخالف طرح هستند یا مخالفان؟

دکتر زاهدی

جناب دکتر اگر از نظر فنی باید بپذیریم که اشکالات و خطا هایی داشتیم، اگر بین دوستان در این خصوص وحدت رویه بوجود نیاید شاید بحث به حاشیه برود

کیادلیری

اگر با بنده هستید چشم.


دکتر زاهدی

من گفتم یکی از مشکلات تخریب جنگل های خزری شیوه تدوین طرح، اجرا و نظارت ان بوده، اما عوامل تخریب در جنگل های ما بسیار زیاد است

گذر از کلاسیک به اکولوژی چگونه باید باشد؟

بارها گفته ام باید طرح جنگلداری با قالب ان حفظ شود اما در محتوا و اجرا و نظارت ان بصورت بنیادی تغییر ایجاد شود

*****

/ 0 نظر / 34 بازدید