فراخوان شرکت در جشنواره گلهای شقایق در ییلاق کرمون اسالم

بدین وسیله طرفداران محیط زیست(گروه شقایقهای وحشی) در نظر دارند به مناسبت هفته محیط زیست و همزمان با جشنواره شقایقهای کرمون اسالم تالش با همکاری بخشداری اسالم و اداره محیط زیست تالش و جمع کثیری از دوستداران محیط زیست طوماری را جهت حفاظت از این گونه نادر امضاء نمایند. و در این راستا قصد دارند به صورت نمادین در تاریخ 16خرداد 1393 ساعت 10:30 صبح (روز جمعه) در حضور مسوولین منطقه و گروههای مردم نهاد در اطراف دشت شقایق وحشی به آدرس: اسالم، جاده اسالم به خلخال، ییلاق کرمون؛ اقدام به تشکیل زنجیره انسانی نمایند. لذا از دوستداران و علاقه مندان و به خصوص گروه شقایقهای کرمون اسالم جهت حضور در این مراسم دعوت بعمل می آید.


موضوع: جشنواره شقایقهای کرمون اسالم - تالش

مجری: گروه شقایقهای وحشی

زمان: جمعه  16خرداد 1393 ساعت 10:30

مکان: گیلان-جاده رشت به آستارا، اسالم ، جاده اسالم به خلخال، ییلاق کرمون

/ 0 نظر / 29 بازدید