دعوت برای پیوستن در طرح همیار محیط زیست

طرح همیار محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست از سال 90 به اجرا در آمد. هدف از این طرح مشارکت عمومی و استفاده موثر از افراد خوشنام و دوستدار و حامی محیط زیست می باشد.تا در جهت فرهنگ سازی و ارتقاع سطح زیست بوم و کاهش اثرات مخرب فعالیت انسانی که منجر به آلودگی و نابودی طبیعت و... می شود؛ گامهای موثرتری برداشته شود.

بدین وسیله از کلیه کسانی که دوستدار محیط زیست هستند. دعوت بعمل می آید که با مراجعه به اداره محیط زیست شهر خود، نسبت عضویت و دریافت کارت همیار محیط زیست اقدام نمایند.

دراینجا نمونه ای از کارت همیار محیط زیست به عنوان نمونه قرار داده شده است.

حدود همکاری و اختیارات  همیار محیط زیست به شرح زیر است

نویسنده: مهدی خوشنودی

/ 0 نظر / 114 بازدید