بازدید مدیرکل محیط زیست و سمنهای استان از سد شفارود

تاریخ:1394/03/20

امروز صبح مدیر کل محیط زیست استان آقای برجی به محل احداث سد شفارود تشریف آوردند ومحل را مورد بازدید قرار دادند در این بازدید که نمایندگان تعدادی از NGO های استان وگروه شقایق های وحشی حضور داشتند. صحبت هایی انجام شد و NGO ها خواستارمتوقف کردن پروژه شدند که آقای برجی طی صحبت هایی از احداث سد احساس نکرانی نمودند ومخالفت خود را با احداث سد با این ارتفاع اعلام نمودند. اما در مورد توقف پروژه نظری ندادند و نظر اصلی ایشان تاکید بر کم کردن ارتفاع سد می باشد. در نهایت در پایان جلسه قرار شد که آقای برجی در جلسه ای که فردا با رییس سازمان محیط زیست خانم ابتکار دارند نگرانی NGO های استان را انتقال داده و خواستار حضور رییس سازمان و وزیر نیرو ومعاون اول ریس جمهور در محل احداث سد شوند. (جا دارد تشکر ویژه داشته باشیم از آقای شادکام رییس محیط زیست رضوانشهر که ضمن توضیحات جامع در مورد سد نگرانی خود و بومی های منطقه را از احداث سد به مدیر کل سازمان انتقال دادند)

همچنین امروز در مورد عدم توجه به منطقه حفاظت شده لیسار و تالاب قلعه بین نیز با مدیر کل محترم صحبت هایی شد وایشان قول پی گیری موضوع را دادند.

/ 0 نظر / 23 بازدید