فردا دیر است

((‌ بشر دنیا را به سوی نابودی سوق می دهد ))

وقتی کلمه محیط زیست را می شنوید چه چیزی به ذهن تان خطور می کند؟ آیا به سوراخ خطرناکی که در لایه ازن پیدا شده ، یخ های قطبی که شروع به آب شدن کرده یا به نسل حیواناتی که از بین رفته اند فکر می کنید؟آیا به اگزوز ماشین ها ، دود کش کارخانه ها می اندیشید یا به جنگل های در حال نابودی و یا به آینده ای تاریک و مسموم می اندیشید یا به زباله ها و یا به فعالیت طرفداران حافظ محیط زیست یا به شخص خودتان؟

ما دریافته ایم که مقدار زیادی از صدمات وارده به محیط زیست به چیز هایی مر بوط می شود که ما می خریم و بیرون می اندازیم یا به عبارت دیگر نتیجه روش زندگی ما است . با شروع قرن حاضر ، هم امکانات و هم نحوه اقدامات در جهت حل مشکلات زیست محیطی بیشتر شده است در کارخانه ها و تشکیلات دولتی ، شیوه بر خورد با مسائل زیست محیطی ، مرکز رسیدگی به مسائل آن و دستورالعمل و قوانین زیست محیطی تشکیل و تدوین شده و اقداماتی به عمل می آید. اینگونه تشکیلات تا حدودی زیادی جانشین ایده ها شده و در شکلگیری افکار عمومی موثر بوده است . امروزه شما کمتر کسی پیدا می کنید که مسائل زیست محیطی را حائز اهمیت نداند و کمتر فردی است که از تهدیدات محیط زیست آگاه نباشد. معهذا فعالیت طرفداران حفاظت از محیط زیست برای بیدار کردن و جلب توجه افکار عمومی به تهدیدات محیط زیست همچنان ادامه و موثرمی باشد. البته در بین سیاستمداران و سرمایه داران و حتی بین خودمان اشخاصی هستند و خواهند بود که تهدیدات محیط زیست را باور ندارند و یا نمی خواهند باور کنند، شاید به همین علت است که امروزه با وجود اینکه تجهیزات و امکانات و راه حل های فراوانی برای برطرف کردن مشکلات محیط زیستی در اختیار داریم ، تا کنون اقدامات اساسی در این زمینه انجام نگرفته است.

برای حل مشکلات محیط زیستی ، داشتن اطلاعات زیست محیطی و همچنین فعالیت و عمل کردن در این زمینه ضروری است. اوضاع کنونی محیط زیست ما حاصل تصمیم گیری ها و یا نبود تصمیم گیری ها در دهه های اخیر بوده و وضیعت آتی محیط زیست نیز به تصمیم گیری ها و یا نارسایی در تشکیلات دولتی ، بین المللی و حتی خود شما بستگی دارد.

پس برای حفظ محیط زیست و آگاهی داشتن و آگاهی دادن ( اصلی ترین هدف ما ) در این زمینه با گروه شقایق های وحشی همراه شوید تا همراه دیگر دلسوزان و گروه ها قدم هایی هر چند کوچکتر برای بهبود محیط زیست خود برداریم.

مدیر گروه طرفدار محیط زیست شقایق های وحشی - عطااله روستا ناوی

/ 0 نظر / 14 بازدید