دعوت برای شرکت در جلسه مجمع عمومی گروه

بدین وسیله از کلیه اعضای فعال گروه شقایق های وحشی دعوت به عمل می اید که جهت شرکت در اولین جلسه مجمع عمومی و هیات موسسان در تاریخ 14 تیر ماه 1394 راس ساعت17 به آدرس پره سر- خیابان شهید میرزایی دبیرستان آزادگان پره سر سالن نمازخانه حضور بهم رسانند.

لازم به ذکر است که در این جلسه هیات موسس به بررسی مراحل ثبت شرکت، تدوین صورتجلسه تشکیل گروه و همچنین بررسی اساسنامه و هماهنگی های لازم برای پیوستن اعضای جدید، پرداخته و تصمیم گیری خواهد شد.

از اعضای شورای شهر پره سر برای شرکت در این جلسه دعوت شده است که اعلام همکاری نمودند.

شرکت در این جلسه برای عموم آزاد می باشد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
هادی

https://telegram.me/joinchat/04db7bd001f584b9e55adf5ceafb8ce8