جانورانی که تشنه می میرند

به دنبال خشک شدن بسیاری از چشمه های لرستان و آگاهی شکارچی‏ها از این موضوع، اندک چشمه های باقیمانده تبدیل به قتلگاه جانوانی شده که در مسیر رسیدن به آب طعمه شکارچیان می شوند.

شکارچی ها با کمین کردن در کنار چشمه های باقی مانده حضور جانوارن را انتظار می کشند و روایت گونه هایی که تشنه در کنار آب شکار می شوند روایت این روز محیط زیست لرستان است. یکی از روشهایی که شکارچیان برای شکار پرندگان و دیگر گونه ها به کار می برند کمین کردن در جایی به نام "کومه" است.

کومه ها، شکارگاه هایی هستند که در کنار چشمه ها و نهرهای آب ساخته می شوند و شکارچی با پنهان شدن در آنها هنگامی که پرندگان و دیگر جانواران برای خوردن آب به لب چشمه می آیند آنها را شکار می کنند. مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه در این فصل سال با افزایش صید و شکار آبزیان و پرندگان مواجه هستیم، بیان داشت :در یک منطقه 30 هکتاری که تا پیش از این 30 چشمه وجود داشته که پرندگان و جانوران از آب آن استفاده می کردند در حال حاضر تنها یکی دو چشمه آب دارند و همین امر موجب تجمع گونه های جانوری در محل این چشمه های باقی مانده می شود.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: در آخرین موارد کشفیات این اداره کل یگان های اجرایی محیط زیست در شهرستانهای الشتر و دلفان موفق به دستگیری 12 شکارچی شده اند. به هر روی امید می رود طبیعت لرستان هر چه سریع تر شاهد نزول رحمت الهی باشد تا زیستگاهها بیش از این شاهد شکار گونه های جانوری نباشند، روایتی تلخ که هر ساله طبیعت لرستان را درگیر خود کرده و به نظر می رسد استمرار آن وضعیت نگران کننده ای را برای جانوران رقم خواهد زد.

روزنامه همشهری/14 مهر1392/یاسر خوشنود

/ 0 نظر / 14 بازدید